Informacja

 

W związku z okresem zimowym, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN spółka z o.o. przypomina o konieczności zabezpieczenia przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji wewnętrznych przed zamarznięciem. Należy wykonać ocieplenie wodomierza w pomieszczeniach bez ogrzewania, dokonać odwodnienia i czyszczenia studzienek wodomierzowych, zabezpieczyć punkty czerpalne znajdujące się na zewnątrz posesji.