Komunikat

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż od dnia 01.07.2012 roku nastąpi zmiana Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków. Szczgółowe informacje dotyczące nowej taryfy znajdą Państwo w zakladce Cennik.

Rozliczenie ilości dostarczonej wody i odprowadzania ścieków na dzień zmiany cen nastąpi wg średniodobowego zużycia wody tzn., ilość dostarczonej wody miedzy kolejnymi odczytami wodomierza rozdzielona jest proporcjonalnie do ilości dni w okresie przed i po zmianie taryfy. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rozliczeń znajdą Państwo w zakładce Regulamin.